LTVJ II. - PŘESUNUTO

16.09.2023

Informace o konání

KDE: Bludov, Lázeňská 45, restaurace u Kláry
KDY: Začátek přesunuto na září - bude doplněno, ukončení v 16 hodin
CENA: bude doplněno
Kontakt : Kateřína Podhorná 737 842 270, kpodhorna@seznam.cz

Omezený početů častníků, nutné je přihlásit se
Jen pro absolventy LTVJ I. 

Informace o kurzu

Tento rozšiřující seminář navazuje na práci v prvním stupni LTVJ a přináší další zkvalitnění komunikace s VJ, bytostmi světla, lásky a harmonie, jednoty, řádu tohoto vesmíru i všeho zrozeného..

Zopakování náplně I. Stupně LTVJ, dotazy.

Nové techniky, dovednosti, zasvěcení.

Paralelní a různé další formy bytí a práce s nimi.

Další rozšiřující a doplňující tabulky.

Zásady a etika terapie.

Praktické vedení terapie u sebe i klienta.

Navazování a rozšiřování spolupráce s bytostmi andělských a božských světu, terapeutické tymy bytostí světla, lásky a harmonie.

Náplň kurzu

Základy duchovního poznání. Kdo jsou bytosti Prapůvodního řádu, jednoty, lásky a soucítění. Jak rozeznat bytosti Prapůvodního řádu, jednoty, lásky a soucítění od bytostí, které nectí Prapůvodní řád, jednotu, lásku a soucítění. Seminář je zaměřen na prohloubení schopnosti propojování a komunikace s bytostmi jemnohmotných světů, jejich pochopení … Součástí je seznámení se základními pravidly rozeznávání bytostí lásky a harmonie od bytostí nelásky, komunikace s vyšším já, strážným andělem…

Kdo jsme, kam směřujeme, jak nalézt vědomé záměry teď a tady..

Základní systém člověka – úroveň fyzická, energetická, emocionální, mentální psychická, duchovní , božská …

Úrovně vědomí , základy meditace, harmonizační meditace.

Záměr a jeho podstata, zvažování záměru a jejich naplnění.

Náhled na jemnohmotné světy, jejich druhy a významy, řád tohoto vesmíru.

Propojování se strážným andělem, andělem slunce, andělem lásky.

Základní pravidla rozeznávání bytostí světla, lásky a harmonie.

Zjednodušená komunikace s vyšším já.

Základy meditační praxe.

Praktické cvičení.

Tento seminář je vhodný jako úvodní seznámení s duchovním – jemnohmotným světem. Přístup možný bez účasti na předchozích seminářích.

Přítomni budou i asistenti výuky LTVJ.

Vytvořte si webové stránky zdarma!