LTVJ nadstavba a praktický seminář

26.02.2022

Informace o konání

KDE: Bludov, Lázeňská 45, restaurace u Kláry
KDY: Začátek 26.2. v 9 hodin, ukončení 27.2. v 16 hodin
CENA: Cena 2400,- Kč
Kontakt : Kateřína Podhorná 737 842 270, kpodhorna@seznam.cz

Omezený početů častníků, nutné je přihlásit se
Jen pro absolventy LTVJ II a III. 

Informace o kurzu

Tento seminář je zaměřen na prohlubování teoretických a praktických dovedností při práci s LTVJ. Zopakování technik proběhlých nadstaveb ( inverzní vesmír, rekonstrukce DNA, ...) a doplnění nových technik a postupů.

 • zopakování náplně důležitých části proběhlých kurzů LTVJ 1. a II., nadstaveb LTVJ
 • cizí formy DNA, transformace nových forem DNA, oprava struktur DNA, RNA a segmentů duše, řád tohoto vesmíru , ... )
 • inverzní vesmír, fae univerzální postup
 • překážky v LTVJ
 • kvantový vláček, jeho rozšíření a přechod na univerzální postup
 • vše je v teď
 • zjednodušení a minimalizování tabulek
 • vše zjednodušit - zkratkové postupy, univerzální postupy, mudry
 • nové dohody s VJ, poradní sbory a jejich harmonizace
 • odstraňování intronů a sekvencí pirátských kódu v DNA
 • vyšší neurální síť a její harmonizace
 • kvantové osy
 • biofotonická aktivita orgánů a sítí
 • aktivace a harmonizace argentum astrum
 • nové terapeutické techniky z učení ulema a ramadoš
 • zpracování následků covid a očkování covid
 • další nové techniky, dovednosti
 • vaše příspěvky a postupy vedoucí k zjednodušení a zrychlení ,efektivnosti
 • praktické ukázky diagnostiky

Podmínkou pro účast na tomto semináři je absolvování minimálně II. st. LTVJ. Přítomni budou i asistenti výuky LTVJ.

Vytvořte si webové stránky zdarma!